ESG publikácie
a vzdelávanie

ESG publikácie

NORTHON | ESG PARTNER

CSR – vykazovanie udržateľnosti pre malé a stredné podniky

• brožúra v mäkkej väzbe, formát A5, 25 strán, slovenský jazyk

Príručka určená špeciálne pre malé a stredné podniky, ktorým poskytuje jasný a zrozumiteľný prehľad o implementácií ESG politík a CSR vykazovania v rámci dodávateľského reťazca podľa požiadaviek ESRS štandardov.
Cena: 19,90 €
Ceny sú bez DPH a bez poštovného
Objednať

Taxonómia EÚ pre udržateľné investície s komentárom

• brožúra v mäkkej väzbe, formát A5, 35 strán, slovenský jazyk

Taxonómia s komentárom je určená pre podniky, ktoré stoja pred investičnými rozhodnutiami a potrebujú mať istotu v tom, či ich investície alebo zmeny procesov bude posudzované ako udržateľné. Príručka Vám pomôže pochopiť podstatu Taxonómie EÚ, orientovať sa v komplexnej štruktúre taxonómie, implementovať taxonómiu do rozhodovacích procesov a investičných stratégií.
Cena: 19,90 €
Ceny sú bez DPH a bez poštovného
Objednať

Dotazník pripravenosti na vykazovanie ESG podľa CSRD

• brožúra v mäkkej väzbe, formát A5, ?? strán, slovenský jazyk

Dotazník v brožúre pomôže firmám samohodnotením posúdiť aktuálnu úroveň pripravenosti na plnenie požiadaviek na vykazovanie ESG podľa Smernice CSRD. Dotazník sa zameriava na kľúčové oblasti smernice s cieľom zabezpečiť harmonizáciu procesov so smernicou. Na základe odpovedí v dotazníku brožúra pomôže firmám identifikovať oblasti, v ktorých potrebujú zlepšiť svoje CSR/ESG postupy, aby splnili požiadavky CSRD.
Cena: 39,90 €
Ceny sú bez DPH a bez poštovného
Objednať

Implementačná príručka pre zavedenie ESG reportingu

• brožúra v mäkkej väzbe, formát A5, 44 strán, slovenský jazyk

Implementačná príručka je prvý zdroj informácií pred zavádzaním ESG reportingu, vysvetľuje základné aspekty udržateľnosti a jej implementácie v prostredí podnikov. Príručka je navrhnutá tak, aby organizáciám poskytla rámcovú štruktúru a konkrétne postupy na dosiahnutie ich ESG cieľov a súčasne pomohla zabezpečiť harmonizáciu so smernicou CSRD.
Cena: 19,90 €
Ceny sú bez DPH a bez poštovného
Objednať

ESRS štandardy pre vykazovanie udržateľnosti Skupina S

• brožúra v mäkkej väzbe, formát A5, 50 strán, slovenský jazyk

ESRS štandardy skupiny S obsahujú podrobnosti o procesnom nastavení a vykazovaní sociálnych aspektov v ESG reportingu. Medzi ktoré patria oblasti S1 až S4, teda vykazovanie vlastných zamestnancov, pracovníkov v hodnotovom reťazci, dotknuté komunity, zákazníci a koncoví užívatelia. Brožúra je určené pre podniky ktoré sú v procese nastavovania pravidiel ESG kontrolingu v sociálnych faktoroch.
Cena: 25,90 €
Ceny sú bez DPH a bez poštovného
Objednať

Vykazovanie informácií o udržateľnosti CSRD

• brožúra v mäkkej väzbe, formát A5, 48 strán, slovenský jazyk

Brožúra obsahuje konsolidované a úplné znenie smernice CSRD v kontexte pôvodnej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov. Text je v slovenskom jazyku a je určený pre získanie pokročilých informácií o právnych podrobnostiach smernice.
Cena: 14,90 €
Ceny sú bez DPH a bez poštovného
Objednať

Manažment uhlíkovej stopy podniku podľa GHG

• brožúra v mäkkej väzbe, formát A5, 35 strán, slovenský jazyk

Príručka je podkladom pre pochopenie, meranie, vykazovanie a elimináciu uhlíkovej stopy podniku podľa komplexného GHG protokolu. Súčasne obsahuje vysvetlenie vstupov Scope 1, Scope 2 a Scope 3. Je určená pre podniky bez rozdielu veľkostí, najmä však tie pre ktoré je uhlíková stopa podstatným aspektom v podnikaní napríklad z dôvodu zákazníckych požiadaviek.
Cena: 25,90 €
Ceny sú bez DPH a bez poštovného
Objednať

ESG Vzdelávanie

NORTHON | ESG PARTNER

ESG tréning pre personalistov

• webinár / in house / otvorené školenie

Pretransformujte Vaše pracovisko do epicentra udržateľnosti s naším prémiovým kurzom určeným pre personalistov. Tento kurz je navrhnutý tak, aby poskytoval HR odborníkom všetko, čo potrebujú vedieť o ESG faktoroch a ich implementácii v pracovnom prostredí. Od strategického plánovania po praktické kroky k udržateľnosti, naučíme Vás, ako integrovať ESG princípy do každého aspektu ľudských zdrojov. Zúčastnite sa a objavte, ako môžete prispieť k pozitívnej zmene a zároveň zvýšiť hodnotu Vašej organizácie.
Dozviete sa:
• Úvod do ESG podľa smernice CSRD
• Vysvetlenie jednotlivých aspektov sociálnych faktorov
• Metriky a kľúčové ukazovatele a ich interpretácia
• Implementácia reportingu
Týmto tréningom získate:
Pochopíte význam ESG v HR medzi prvými.
Začnete získavať talenty ktorým ide o budúcnosť skôr ako Vaša konkurencia.
Nestratíte čas teóriou a získate praktické informácie z prvej ruky.
Naštartujete transformáciu Vašej organizácie udržateľným nastavením HR procesov
Vytvoríte pracovné prostredie. zodpovedné k ľuďom aj okoliu.
Cena: na vyžiadanie
Objednať

ESG tréning pre účtovníkov

• webinár / in house / otvorené školenie

Školenie vám poskytne celkový prehľad o nedávnych zmenách v zákone o účtovníctve, podľa smernice CSRD s dôrazom na aspekty udržateľnosti. Účastníci sa dozvedia o nových povinnostiach, kritériách pre určenie povinných subjektov, ako aj o rozsahu osobitnej časti výročnej správy. Toto školenie tiež vysvetľuje prepojenie týchto zmien so štandardami EÚ a globálnymi trendmi v oblasti udržateľnosti.
Dozviete sa:
• Úvod a prehľad zmien v zákone o účtovníctve
• Nové povinnosti vo vzťahu k udržateľnosti
• Vymedzenie povinných subjektov
• Rozsah osobitnej časti výročnej správy
• Prepojenie s štandardami EÚ a globálnymi trendmi
Cena: na vyžiadanie
Objednať

ESG tréning pre kvalitárov

• webinár / in house / otvorené školenie

Školenie vám poskytne návody a riešenia pre implementáciu princípov udržateľnosti do procesov manažmentu kvality a prehľad nových povinností súvisiacich s ESG v tomto segmente.
Dozviete sa:
• Ako ESG ovplyvňuje požiadavky zákazníkov a investorov.
• Integrovanie ESG do systémov manažmentu kvality (ISO 9001, IATF 16949, atď.).
• Meranie a hodnotenie ESG výkonnosti.
• Ako implementovať ESG princípy do procesov kontroly kvality.
• Identifikácia a riadenie ESG rizík (napr. environmentálne riziká, riziká dodávateľského reťazca, atď.).
• Zlepšenie udržateľnosti v rámci dodávateľského reťazca.
Cena: na vyžiadanie
Objednať

ESG tréning pre manažérov

• webinár / in house / otvorené školenie

Toto školenie poskytuje manažérom komplexný prehľad o téme ESG a o tom, ako tieto aspekty ovplyvňujú ich strategické a operačné riadenie firmy. Tréning sa zameria na praktické rady a nástroje, ako prijímať zodpovedné a udržateľné rozhodnutia v súlade s novými pravidlami ESG.
Dozviete sa:
• Ako ESG ovplyvňuje stratégiu a ciele firmy.
• Integrovanie ESG princípov do firemnej stratégie.
• Identifikácia a riadenie ESG rizík a príležitostí.
• Ako implementovať ESG princípy do každodenných procesov a aktivít firmy.
• Zodpovedné riadenie ľudí a budovanie etickej firemnej kultúry.
• Praktické nástroje a príklady pre implementáciu ESG princípov do manažmentu firmy.
• Prípadové štúdie a príklady úspešných ESG stratégií z rôznych odvetví.
Cena: na vyžiadanie
Objednať

Máte otázky?

Ak potrebujete poradiť ohľadom certifikácie pre vašu spoločnosť, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

+421 901 910 622

Poslať správu

Objednávkový formulár

Kontaktny form (#4) (#5)

Mám záujem o publikácie:


Mám záujem o ESG tréning:


Váš sprievodca ESG povinnosťami

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

question-circle